Dürli laýyklyk

Häzirki wagtda esasy öýjükli telefon öndürijileriniň hemmesiniň çalt zarýad beriş protokollary bar we belli bir çalt zarýad beriş protokolyna laýyk gelýändigi ýa-da zarýad berijiniň telefona dogry zarýad berip biljekdigini kesgitlemekde esasy faktor bolup durýar.

Zarýad beriji tarapyndan näçe çalt zarýad beriş protokollary bolsa, şonça-da enjam ulanylýar.Elbetde, bu has ýokary tehnologiýa we çykdajy talap edýär.

Mysal üçin, şol bir 100W çalt zarýad bermek, käbir marka zarýad berijiler PD 3.0 / 2.0 goldaýar, ýöne Huawei SCP däl, Apple MacBook üçin zarýad bermek resmi standart ýaly zarýad beriş netijeliligini gazanyp biler, ýöne Huawei jübi telefonyna zarýad bermek mümkin bolsa-da zarýadly, çalt zarýad beriş tertibini başlap bilmez.

Käbir zarýad berijiler dürli markalaryň köp modellerine laýyk gelýän we SCP 22.5W bilen yza gabat gelýän meşhur Greenlink 100W GaN ýaly PD, QC, SCP, FCP we beýleki çalt zarýad beriş protokollary bilen doly utgaşýar.“MacBook 13” -i bir ýarym sagatda zarýad berip biler we Huawei Mate 40 Pro-a bary-ýogy bir sagatda zarýad berip biler.


Iş wagty: 28-2022-nji dekabry